Föreningslokalen

Föreningen har en lokal som man kan låna, den är belägen på Landgången 11. Där
finns pingisrum, bastu och en lokal med tillhörande kök.

Endast vuxna får boka/låna föreningslokalen, detta gäller även vid pingisspel & bastu. Det är alltid den som bokar som är ansvarig.

Bastubokning/pinigs - endast två tillfällen får bokas åt gången. (om någon bokar föreningslokalen så stryks bokningen)

Föreningslokal regler

  • Städning ska ske efter användandet (gäller även för bastu & pingis). Titta även utanför lokalen så att det inte är massa fimpar och skräp som är kvar. 
  • Vid kvällsbokning - efter kl. 22:00, stäng fönster och dörrar. Då hörs inte ljudet ut i området och ingen blir störd. 
  • All form av bollspel är förbjudet. 
  • Släck lyset, stäng fönster och lås alla dörrar när du är klar i föreningslokalen. 
  • Om något går sönder, vänligen meddela det när du lämnar tillbaka nyckeln. 

Bokning och nyckelhämtning sker till:

Helena Lindstedt  070 925 68 73
Elin Söderholm    073 507 51 95