Blomsterpraxis

Blomsterpraxis beskriver vad som gäller i Blomstret. Den används framför allt vid introduktion för de som flyttar in i huset.