Blomstret

Broschyren " Blomstret" används för att informera om huset vid Öppet Hus och i samband med lägenhetsförsäljningar. I broschyren finns information om hur huset fungerar och vad som förväntas av dig som boende och vilka fördelar och möjligheter som huset ger.
Kollektivhuset Blomstret