Om KHF Kollektivhusföreningen Blomstret


Alla som bor i Blomstret ska vara medlemmar i kollektivhusföreningen Blomstret.

All verksamhet i Blomstret sker i kollektivhusföreningens regi, såsom stormöten, matplanering, städning, trädgårdsarbete.Blomstret är förutom en bostadsrättsförening inom HSB ett kollektivhus som ligger relativt centralt i södra Gävle. En lugn oas på cirka 15 minuters gångavstånd till centrum.

Blomstret består av två hopbyggda 4-våningshus i rött tegel som innehåller 39 lägenheter på 46, 67 eller 76 kvm och 400 kvm gemensam yta.

En förening för att få ett eller flera kollektivhus till stånd i Gävle startade 1981, fem år senare stod Blomstret inflyttningsklart.

Centrum i huset utgörs av kök och matsal samt café med intilliggande lekrum och korridorer. På bottenvåningen finns också tvättstuga, gästrum, bastu, ungdomsrum med TV och ett hobbyrum. I källaren finns dessutom motionsrum, snickarverkstad och ett reparationsrum. Vi har också en stor trädgård med träd, buskar och blommor, stor gräsmatta och berså. En fristående bilpool har startats i huset, men har idag också många deltagare utifrån.

Huset bebos av totalt ca 60 personer, ca 45 vuxna och 15 barn/ungdomar.  Ett trettiotal av de vuxna är kvinnor och ca 15 män. Vi möter ett ökande Intresse för att flytta in i huset hos såväl unga barnfamiljer, ensamboende vuxna som nyblivna pensionärer.

Vi har gemensam matlagning tisdag - fredag året runt, utom på skolloven. Kök och matsal utgör husets främsta träffpunkter. Alla vuxna samt ungdomar över 18 år deltar i matlagning och diskning. Städning och trädgårdsarbete sköts gemensamt under arbetshelger. Varje vuxen lagar mat eller diskar två gånger på fyra veckor, medan ungdomar deltar en gång per 4-veckorsperiod. Fyra personer turas om att planera matsedeln och beställa hem ingredienser och deltar inte i matlagning och disk.

Vi har både en kollektivhusförening som ordnar stormöten där vi diskuterar och beslutar i gemensamma frågor och en bostadsrättsförening som håller i husets ekonomi. Därutöver har vi arbetsgrupper som organiserar t ex storstädning av de gemensamma lokalerna, trädgårdshelger och ordnar fritidsaktiviteter som pyssel, biokvällar, halloweenparty, julgransplundring, musikkryssfrukost.