Om KHF Kollektivhusföreningen Blomstret

Alla som bor i Blomstret ska vara medlemmar i kollektivhusföreningen Blomstret.

All verksamhet i Blomstret sker i kollektivhusföreningens regi, såsom stormöten, matplanering, städning, trädgårdsarbete.

Blomstret är förutom en bostadsrättsförening inom HSB ett kollektivhus som ligger relativt centralt i södra Gävle. En lugn oas på cirka 15 minuters gångavstånd till centrum.

Blomstret består av två ihopbyggda fyravåningshus i rött tegel som innehåller 39 lägenheter på 46, 67 eller 76 kvm och 400 kvm gemensam yta.

En förening för att få ett eller flera kollektivhus till stånd i Gävle startade 1981. Fem år senare stod Blomstret inflyttningsklart.

Husets hjärta utgörs av kök och matsal samt café med intilliggande lekrum. På bottenvåningen finns också tvättstuga, gästrum, bastu, ungdomsrum med TV och ett hobbyrum. I källaren finns dessutom motionsrum, snickarverkstad och ett reparationsrum. Vi har också en stor trädgård med träd, buskar och blommor, stor gräsmatta och berså. Det finns en fristående bilpool som hyr plats i huets garage.

Huset bebos av totalt ca 60 personer, ca 50 vuxna och 9 barn/ungdomar. Ett 30-tal av de vuxna är kvinnor och ca 11 män. Vi möter ett ökande intresse för att flytta in i huset hos såväl unga barnfamiljer, ensamboende vuxna som nyblivna pensionärer.

Vi har gemensam matlagning onsdag - fredag året runt under skolterminerna. Kök och matsal utgör husets främsta träffpunkter. Alla vuxna samt ungdomar över 18 år deltar i matlagning och disk. Städning och trädgårdsarbete sköts gemensamt under arbetshelger. Varje vuxen lagar mat eller diskar två gånger på fyra veckor, medan ungdomar deltar en gång per fyraveckorsperiod. Matplanerarna turas om att planera matsedeln och beställa hem ingredienser. De deltar därför inte i matlagning och disk.

Vi har både en kollektivhusförening som ordnar stormöten där vi diskuterar och beslutar i gemensamma frågor och en bostadsrättsförening som håller i husets ekonomi. Därutöver har vi arbetsgrupper som organiserar t ex storstädning av de gemensamma lokalerna, trädgårdshelger och ordnar fritidsaktiviteter som t ex biokvällar, halloweenparty, julgransplundring.