Bofakta

Bofakta är den ursprungliga informationen som skrevs till de som tänkte flytta in i huset när det byggdes. Under årens lopp har det skett ändringar men mycket är fortfarande aktuellt.
Kollektivhuset Blomstret skrevs i mars 2016 och är tänkt att presentera boendet för de som är intresserade av boende i kollektivhus.