Arbetsgrupper

I Blomstret sköter vi fastigheten gemensamt, vilket innebär att alla vuxna har ansvar för kontinuerlig vård och skötsel av huset och trädgården. Alla boende deltar också i en arbetsgrupp.

Matplaneringsgrupp

Upprättar matsedlar, recept och gör matinköp. Matlagningen utförs sedan av de fyra matlagningsgrupper som arbetar var fjärde vecka.

Städgupp

Planerar städsscheman för storstädning av gemensamma utrymmen två gånger per år samt ser till att städmaterial finns hemma.

Fastighetsgrupp

Ansvarar för fastighetsskötsel. Till dem vänder man sig om något går sönder i huset. Fastighetsgruppen kontaktar HSB om hjälp utifrån behövs.

Trädgårdsgrupp

Planerar fyra trädgårdshelger per år. Trädgården är indelad i mindre områden som de boende ansvarar för under året. Varje trapplan ansvarar för ett område.

Komposteringsgrupp

Sköter komposttrumman Allan och utekomposterna.

Barn och kulturgrupp

Ordnar fritidsaktiviteter för barn och vuxna t ex pyssel, biokvällar, halloweenparty, julgransplundring, pubkvällar, musikkryssfrukost.

Informationsgrupp

Sköter hemsidan och tar fram och uppdaterar informationsmaterial om huset och hur det fungerar. Sprider information inom huset samt utåt t ex genom arrangerande av Öppet Hus. Ser till att den interna mejllistan är aktuell. Uppdaterar adresstavlorna i huset vid nyinflyttningar.

Kollektivhusstyrelsen

Planerar det gemensamma arbetet i huset och håller stormöten där beslut tas fyra gånger/ termin.

Bostadsrättsföreningen

Sköter fastighetförvaltningen enligt normal praxis i bostadsrättsföreningar.