Brf Skördemannens policy för andrahandsupplåtelse

Regeln

Bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Tillstånd lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd begränsas till ett år i taget. Tiden kan förlängas efter en ny prövning. Minimitid för uthyrning är 6 månader.

Bostadsrättshavaren och hyresgästen ska träffa en överenskommelse om att avtala bort rätten om förlängning av hyresavtalet, dvs. besittningsskyddet, om hyresförhållandet är längre än 2 år. 

Skäl

Till exempel studier, arbete eller längre vistelse på annan ort, militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring, särskilda behov som innebär vistelse på sjukhus/sjukhem, samboprövning eller att man av annan oförutsedd händelse tillfälligt inte kan använda lägenheten. Om bostaden är svårsåld kan tillstånd lämnas under en övergångsperiod om max ett år.

Upprepad korttidsuthyrning som mer liknar hotellverksamhet av kommersiell natur kommer inte att godkännas. 

Ansökan

Bostadsrättshavaren måste alltid begära tillstånd för andrahandsupplåtelse oavsett uthyrningstiden. Ansökan skall göras till styrelsen i god tid innan upplåtelsen börjar. Ansökan görs för varje enskild uthyrning skriftligen på särskild blankett som tillhandahålls av föreningen eller hämtas på föreningens hemsida.

Avgift

En avgift om 10 % av prisbasbeloppet * per år tas ut av uthyraren. Hyr man ut del av år anpassas avgiften därefter. 

Övrigt

Den som upplåter sin lägenhet utan tillstånd riskerar att förverka sin bostadsrätt och kan få flytta från föreningen. Bostadsrättshavaren ansvarar under upplåtelsetiden gentemot bostadsrättsföreningen i enlighet med stadgarna. Ansökan om tillstånd skall göras även när det är till nära anhörig eller om lägenheten lånas ut utan ersättning. Styrelsen kan vägra tillstånd om den föreslagna andrahandshyresgästen skäligen inte kan godtas, t.ex. p.g.a. skötsamheten.