Även vi berörs utav GDPR-direktivet

25 maj 2018 EU:s nya dataskyddsförordning (även kallad GDPR) ska tillämpas i EU och kommer att gälla som lag i Sverige från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Få har missat att EU:s nya dataskyddsförordning börjar gälla från idag. Detta är något som även vi som bostadsrättsförening berörs utav. Mycket kortfattat innebär det tre viktiga delar:

  1. Spara bara den information vi behöver och har rätt till.
  2. Hantera informationen på ett säkert och korrekt sätt.
  3. Göra oss av med information som vi inte behöver.

Mycket av den personliga informationen i en bostadsrättsförening hanteras av HSB i enlighet med GDPR-direktivet. För bostadsrättsföreningens del innebär att vi har en översikt av de personuppgifter som vi hanterar, gallrar ut det som inte är nödvändigt för vår kännedom eller för vår verksamhet och ser till att förvara informationen på ett korrekt sätt så att enbart de som skall ha tillgång till informationen även har det.

För mera information hur GDPR påverkar oss som en bostadsrättsförening hänvisar vi till information från HSB, https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/2018/gdpr/. Vid ytterligare frågor är du välkommen att ta kontakt med styrelsen, eller HSB:s medlemsservice.