Kallelse till Årsstämma ute

03 november 2020 Anslag och kallelse till föreningens Årsstämma är uppsatt i samtliga portar, samt årsredovisningen är utdelad till alla medlemslägenheter.