Information inför Föreningsstämma

19 november 2020 Information inför Brf Isänkans Föreningsstämma hittar du här på hemsidan

Relevanta  dokument (kallelse, årsredovisning,styrelsens förslag, samt formulär för poströstning) hittar du under fliken 'Föreningsstämma 2020-12-03, eller genom följande länk:
 https://www.hsb.se/stockholm/brf/Isankan/foreningsstamma-2020-12-03/