Protokoll från Föreningsstämman

04 januari 2023 Medlemmarna i Brf Isänkan kan nå protokollet från sista ordinarie Föreningsstämma genom föreningens Intranät.

För att ta del av av protokollet måste du logga in till HSB (fungerar med BankID) och gå till Intranätsidan (i vänster kolumn om du loggar från datorn). När du är inloggad, passa på att även kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade genom 'Min profil'