Bastun stängd

05 oktober 2022 Som en följd av kraftigt höjda elpriser och föreningens ansvar att hålla elkonsumtionen nere har bastun stängts för tillfället. Vi beklagar detta och hoppas att kunna återöppna bastun inom en snar framtid. Vänligen, Styrelsen