Inluftsfilter utdelade

23 april 2018 Alla lägenheter skall den 23 april 2018 blivit tilldelade de filter som sitter bakom elementen. Sista filterbytet gjordes under våren 2016 och enligt tillverkaren är rekommendationen att byta filtren vart annat år. Dessa filter är enkla att byta själv (anvisning är bifogad), men om du har problem med att byta dessa själv kan du ringa på drifttelefonen, eller skicka ett e-postmeddelande till styrelsen så bestämmer vi en tid då vi kan hjälpa.

Skötselanvisningar och instruktioner kan hittas på följande sida, http://www.brfisankan.se/manualer/skotselanvisning-mini.pdf