Kallelse till Årsstämma ute

30 november 2021 Fredagen den 26 november sattes kallelse till kommande ordinarie föreningsstämma upp på alla portar. Årsredovisning, samt övriga handlingar finns tillgängliga genom Brf Isänkans intranät (logga in genom HSB portalen). Årsredovisningen ligger även tillgänlig under 'Om Isänkan/Ekonomi'