Medlemsblad samt filter utdelade

28 juni 2020 Under söndagen har samtliga lägenheter fått juninumret av medlemsbladet, samt filter som skall bytas vid tilluftsventiler.