Nytt medlemsblad ute

31 mars 2018 I slutet av mars delades ett nytt medlemsblad ut (Sturevägens 8-10a) till alla lägenheter med viktig information.

Medlemsbladet innehåller bl.a. information om vårstädning och byte av inluftsfilter. Dessutom så bifogades den nya portkoden som byts i mitten av april, samt en boendeenkät (finns även tillgänlig här på hemsidan till slutet av april)