Uppladdad Årsredovisning

03 december 2018 Tidigare har en osignerad upplaga utav årsredovisningen delats ut till alla medlemslägenheter. Nu finns även en signerad kopia med revisionsberättelse tillgänglig på hemsidan ('Om Isänkan'/'Ekonomi').