Viktig information

29 oktober 2023 På grund av ökade kostnader behöver föreningen göra vissa förändringar.
  • Kollektiva bostadsrättstillägget tas bort från och med 1 januari 2024. Läs mer på sidan Bostadsrattstillagg. Du måste nu själv teckna detta!
  • Då kostnaderna för att ha lekplatser rusat i höjden kommer dessa att tas bort.

Föreningen gör även en avgiftshöjning från januari 2024 som är något högre än normalt .