Dokument

Här finns föreningens dokument samlade. Protokoll från föreningsstämmor och årsredovisningar finns på separata sidor, precis som blanketterna.
Stadgar, energideklaration och ekonomisk plan