Grupper

Ängsö seniorer

I området finns en aktiv seniorklubb som kallas Ängsö seniorer. Målsättningen med klubben är att alla seniorer som bor i BRF Ängsö skall lära känna och bry sig om varandra. Klubben ordnar med träffar av olika slag för att skapa gemenskap och glädje. På föreningens informationstavlor kan du se vad som är på gång.

Ordförande..........: Ingrid Axtelius,    tel: 070 - 625 64 50
Vice ordförande...: Bertil Wåhl,         tel: 070 - 823 25 10

Trädgårdsgruppen

Trädgårdsgruppen är öppen för alla boende i föreningen. Tanken är alla ska kunna vara med och påverka miljön på våra gårdar och liten skala kunna odla lite själva. HSB Mark & Trädgård har uppdraget att sköta växter och planteringar på våra gårdar, men vi kan komma med idéer och synpunkter om hur vi vill ha det.

Vi har inskaffat gemensamma pallkragar på Mittgården och Södergården där vi odlar blommor och kryddor. Enskilda kan inte sätta upp egna pallkragar, det måste ske genom gruppen. Vi ordnar föredrag om trädgård och gör studiebesök, och har ibland träffar med fika och samvaro.

Alla är varmt välkomna! Man behöver inte odla något själv för att vara med. Kontakta styrelsen om du vill vara med!

Återvinningsgruppen (ÅV-gruppen)

ÅV-gruppen jobbar bl.a. med följande: 

  • Ser till att återvinningsrummen är i ordning, beställer extrahämtningar och containrar
  • Ser till sorteringen av matavfall på Mittgården, att det finns matavfallspåsar samt rengöring och uppehåll under sommaren pga. dålig lukt och insekter
  • Kommunicerar vid behov med de boende i föreningen och styrelsen
  • Föreslår förbättringar i hanteringen av avfall
  • Har kontakter med Ragn-Sells och SVOA, Stockholms Vatten och Avfall
  • Bevakar relevant information som berör föreningen, t.ex. när Mobila miljöstationen kommer till Farsta Strand

Kontakta ÅV-gruppen om du har frågor eller synpunkter på följande e-mailadress:
atervinning@brfangso.se

Facebook

Det finns en Facebook-sida som heter Brf Ängsö - grannar och drivs av två boende i föreningen. Här kan ni föreslå gemensamma aktiviteter, informera varandra om vad som händer i grannskaper eller skänka någon möbel som inte används.
Observera att Facebook-sidan inte är en kanal till styrelsen.
För att komma i kontakt med styrelsen skriv till info@brfangso.se