Renovering i lägenheten

Du äger inte din lägenhet, men har full nyttjanderätt till den så länge du uppfyller kraven enligt lagar, stadgar och ordningsregler. Nyttjanderätten ger dig möjlighet att själv avgöra hur du vill utrusta och utforma lägenheten, inom vissa ramar.

Med nyttjanderätten följer också skyldigheten att till exempel själv bekosta det inre underhållet.

Styrelsen måste godkänna
För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens fastighetsförvaltare. Godkännandet görs av styrelsen i samråd med fastighetsförvaltaren.

Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Vad är väsentliga ändringar?
Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Viktigt att veta
● Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan.
Kontakta alltid vår fastighetsförvaltare i förväg, för besked om befintliga installationer av el, bredband och kabel-tv.

● För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets 17 (24) branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Du kan byta ut alla installationer förutom radiator, handdukstork och frånluftsdon. Om WC eller badkar behöver flyttas måste rör ligga synligt. Det är förbjudet att bila eller göra hål i golvet.
● Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.
● Ombyggnad av fastighetens gas- och vvs-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.
● Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation. Till exempel får du inte montera en direktansluten fläkt till frånluftssystemet. Köksfläktar kan med fördel vara av typen kolfilterfläkt.
● Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens miljörum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård.
● Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbeten får inte utföras på kvällar eller nätter.

Övriga frågor?
Du ska skicka en noggrann beskrivning av vad du har tänkt att göra till fastighetsförvaltaren.