Tvättstuga

Klicka på länken nedan för att boka tvättstugan digitalt:

Aptusportalen

Det finns fem välutrustade tvättstugor i fastigheten. Både för normaltvätt och för grovtvätt. Alla tvättstugor finns samlade i källarplanet vid Biblioteksgången 6.
Bokning görs med hjälp av det digitala bokningssystemet Aptus, som du antingen kommer åt i korridoren utanför tvättstugorna eller via länken ovan. För att logga in i portalen för tvättstugan nere i källaren, använder du din egen passerbricka.

Bokningsbara tvättider:
07:00 - 10:00
10:00 - 14:00
14:00 - 18:00
18:00 - 22:15

I tvättstugorna finns instruktioner hur maskinerna sköts och vad du skall göra när du tvättat klart. Följ instruktionerna.

Om fel uppstår skall du anmäla det snarast till Cura telefon 08 – 21 91 11.

Observera att tvättstugorna endast får användas av boende i brf Annexet. Tvättstugorna bokas I ditt namn även om du får hjälp med tvätten av tredje part t ex hemtjänst.

Om du inte har börjat tvätta inom 30 minuter på din bokade tid får tiden användas av annan medlem.