Stambyte

Samtyckesprocess

Tisdag 26 oktober 2021 var en historisk dag för föreningen. Då höll Brf Bohus extrastämma för att besluta om föreningen ska gå vidare i stambytesprocessen. Formellt innebär det att medlemmarna dels överlåter till föreningen att sköta underhållsansvaret i lägenheterna, dels rätt att utföra de förändringar i bostadsrätterna som behöver göras när man drar nya rör i våtrum, wc och kök samt byter elcentral.

Stödet bakom styrelsens förslag var stort och båda punkterna röstades igenom med klar majoritet. Inga av de närvarande röstade nej eller lade ner sin röst, vilket innebär att omröstningen var enhällig.

Den efterföljande samtyckesprocessen har varit framgångsrik. Samtycke till de föreslagna förändringarna har nu lämnats för alla lägenheter, vilket innebär att det inte behövs någon process i Hyresnämnden.

Upphandling

I maj 2022 blev avtal om stambytet klart! Det är nu bestämt att företaget Metrolit ska ansvara för stambytet.

Tidplan

Byggstart i lägenheterna blir i mitten av oktober 2022 och projektet avslutas innan jul 2023.

I juli (v29) har Metrolit delat ut en första information om stamprojektet. I augusti kommer Metrolit börja hålla informationsmöten för lägenhetsinnehavare. Först ut är de lägenheter som ska stambytas i början av projektet. Södermannagatan kommer stambytas först och sedan Ringvägen. Datum för när arbete kommer ske i respektive lägenhetet på Södermannagatan finns i informationen från Metrolit. Datum för lägenheterna på Ringvägen kommer kommuniceras ut under hösten.

 

 

 

  • Presentationen som visades på informationsmötet den 12 oktober 2021 finns här nedan i dokumentlistan.
  • Informationsmaterialet som delades ut i slutet av september 2021 finns här nedan i dokumentlistan.
  • Informationen som delades ut i brevlådorna i juni 2021 finns här nedan i dokumentlistan.