Info till mäklare

Det kan vara så att en boende som vill sälja sin bostad har en del obesvarade frågor från mäklare. Här har vi samlat all information som en mäklare kan tänkas behöva vid en överlåtelse.

Är du en mäklare och har ytterligare frågor du välkommen att höra av dig till styrelsen på styrelsen@brandso.se eller direkt till HSB förvaltaren (som svarar på tekniska frågor) på Sara.Halef@hsb.se

OBS! På förekommen anledning vill vi att mäklaren meddelar spekulanter om att vi i vår förening kontrollerar regelbundet om att ändamålet med köpet är att man själv bor där. Olovliga andrahandsuthyrningar hanteras och Styrelsen genom HSB jurister agerar kraftfullt i såna fall. 

Frågor avseende lägenheten och ägare

I månadsavgiften ingår: 
Värme, VA, Kabel-TV (basutbud)

Har styrelsen beslutat om någon ändring av månadsavgiften?
Avgifterna har inte höjts på flera år, så en liten indexrelaterad höjning på 2% kommer att ske årligen från 2022.  

Föreningen består idag av:
230 bostadsrättslägenheter
Hyresrättslägenheter = 0
6 lokaler

Äger föreningen egna parkeringsplatser? Hur många? Kostnad? Antal i Kö?
Ja, 98 st, 200kr/mån (kön administreras av HSB) 

Äger föreningen egna garageplatser? Hur många? Kostnad? 
Ja, 79 st, 500kr/mån (OBS! Kö)

Finns laddstolpar till elbilar inom föreningen? 
Nej. Däremot finns det i närheten, vid Kista Gallerian. 
Laddstolpar planeras att installeras under 2023. 

Finns Kabel-TV i fastigheten? 
Ja, Tele2 (tidigare Comhem) - pris beror på paketet man beställer. Grundutbudet ingår i avgift till föreningen. 

Finns bredband i fastigheten? 
Bahnhof 1000Mb/s. Gruppanslutning som kostar 45 kr/m och betalas via avgiftsavin. Tilläggstjänster går att köpa till. 

El: Endast "grön el" levereras. Gemensam anslutning där betalning sker till föreningen via avgiftsavin. Därmed kan man inte välja leverantör, men däremot så slipper man nätavgiften. Vi har alltså egna IMD-elmätare som utgör en besparing på tusentals kronor per år och lägenhet. 

Tar föreningen/förvaltaren ut överlåtelseavgift?
Ja, 2,5% av gällande basbelopp debiteras säljaren.

Tar föreningen/förvaltaren ut pantsättningsavgift? Kostnad?
Ja, 1% av gällande basbelopp debiteras pantsättaren.

Tar föreningen/förvaltaren ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte?
Nej

Är föreningen skatteklassad som s.k. "äkta" bostadsrättsförening i dagsläget? 
Ja

Accepterar föreningen juridisk person som medlem vid förvärv för bostadsändamål?
Nej 

Accepterar föreningen delat ägandeskap, t.ex. mellan makar, eller att en förälder står med på kontraktet åt sitt barn?
Ja

Följer något förråd till lägenheterna?
Nej. Däremot finns det förråd att hyra. Kostnad: 100:-/m.  

Frågor avseende fastighet och byggnad

Byggnadsår: 1977
Uppvärmning: fjärrvärme
Fönster (2-glas/3-glas): 2-glas
Gemensamma utrymmen: Grovsop, festlokal, cykelförråd, 2 st tvättstugor (renoverade 2019).

Äger föreningen marken?
Ja. Föreningen har köpt marken med den 12 augusti 2019 som tillträdesdatum. Därmed har föreningen låga kostnader relaterade till marken och inga chockhöjningar av arrendeavgifter är relevanta. 

Har fastigheten genomgått några omfattande renoveringar, och i så fall när? 
Löpande underhåll enligt underhållsplanen:

 • Dörrar/portar
 • Garageportar 
 • Fasader 
 • Tvättstugor
 • Fönster 
 • Tak 
 • OVK
 • Trädgård
 • Hissar 
 • Gångvägar asfalt 

Stambytt?
Nej, och inga planer på länge. Stammar är inspekterade och är i bra skick. 

Vilka övriga renoveringar eller underhåll har utförts? Årtal?
Svar: Värmesystem 2015-2016, ventilation samt avloppsstammar 2016. Tvättstugorna 2019. Inpasseringssystemet 2017. 

Finns det några beslutade renoveringar i dagsläget?
Inga större, endast enligt underhållsplanen. 

Godkänner föreningen andrahandsuthyrning? 
Ja, dock enbart vid vettiga skäl. Läs mer om det här: https://www.hsb.se/stockholm/brf/brandso/att-bo-i-bostadsratt/andrahandsuthyrning/

Viktig information för en potentiell köpare (som kan påverka priset av varje enskild bostadsrätt):

 • Inga trafikavgifter för el-leveranser - besparing på flera tusen per år och lägenhet.
 • Endast 45:-/m för bredband från Bahnhof 1Gb/s - besparing på flera tusen per år.
 • Köpt mark - inga chockhöjningar av tomträttsavgäld och arrendeavgift - ej relevant. 


Konta
ktinformation till föreningen 

Ansökan om medlemskap skickas till:

HSB STOCKHOLM
HSB Områdeskontor Akalla
Finlandsgatan 10
164 74 Kista