På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Info till mäklare

Det kan vara så att en boende som vill sälja sin bostad har en del obesvarade frågor från mäklare. Här har vi samlat all information som en mäklare kan tänkas behöva vid en överlåtelse.

Är du en mäklare och har ytterligare frågor du välkommen att höra av dig till styrelsen på styrelsen@brandso.se eller direkt till HSB förvaltaren (som svarar på tekniska frågor) på Sara.Halef@hsb.se

Frågor avseende lägenheten och ägare

I månadsavgiften ingår: 
Värme, VA, Kabel-TV (basutbud)

Har styrelsen beslutat om någon ändring av månadsavgiften?
Avgifterna har inte höjts på flera år, så en liten indexrelaterad höjning kommer att ske årligen från 2021.  

Föreningen består idag av:
230 bostadsrättslägenheter
Hyresrättslägenheter = 0
6 lokaler

Äger föreningen egna parkeringsplatser? Hur många? Kostnad? Antal i Kö?
Ja, 98 st, 200kr/mån (kön administreras av HSB) 

Äger föreningen egna garageplatser? Hur många? Kostnad? 
Ja, 79 st, 500kr/mån (OBS! Kö)

Finns laddstolpar till elbilar inom föreningen? 
Nej. Däremot finns det i närheten, vid Kista Gallerian. 

Finns Kabel-TV i fastigheten? 
Ja, Com Hem - pris beror på paketet man beställer. Grundutbudet ingår i avgift till föreningen. 

Finns bredband i fastigheten? 
Bahnhof 1000Mb/s. Gruppanslutning som kostar 45 kr/m och betalas via avgiftsavin. Tilläggstjänster går att köpa till. 

El: Endast "grön el" levereras. Gemensam anslutning där betalning sker till föreningen via avgiftsavin. Därmed kan man inte välja leverantör, men däremot så slipper man nätavgiften. Vi har alltså egna IMD-elmätare som utgör en besparing på tusentals kronor per år och lägenhet. 

Tar föreningen/förvaltaren ut överlåtelseavgift?
Ja, 2,5% av gällande basbelopp debiteras säljaren.

Tar föreningen/förvaltaren ut pantsättningsavgift? Kostnad?
Ja, 1% av gällande basbelopp debiteras pantsättaren.

Tar föreningen/förvaltaren ut några andra avgifter/debiteringar vid ett ägarbyte?
Nej

Är föreningen skatteklassad som s.k. "äkta" bostadsrättsförening i dagsläget? 
Ja

Accepterar föreningen juridisk person som medlem vid förvärv för bostadsändamål?
Nej 

Accepterar föreningen delat ägandeskap, t.ex. mellan makar, eller att en förälder står med på kontraktet åt sitt barn?
Ja

Följer något förråd till lägenheterna?
Nej. Däremot finns det förråd att hyra. 

Frågor avseende fastighet och byggnad

Byggnadsår: 1977
Uppvärmning: fjärrvärme
Fönster (2-glas/3-glas): 2-glas
Gemensamma utrymmen: Grovsop, festlokal, cykelförråd, 2 st tvättstugor (renoverade 2019).

Äger föreningen marken?
Ja. Föreningen har köpt marken med den 12 augusti 2019 som tillträdesdatum. Därmed har föreningen låga kostnader relaterade till marken och inga chockhöjningar av arrendeavgifter är relevanta. 

Har fastigheten genomgått några omfattande renoveringar, och i så fall när? 
Löpande underhåll enligt underhållsplanen:

 • Dörrar/portar
 • Garageportar 
 • Fasader 
 • Tvättstugor
 • Fönster 
 • Tak 
 • OVK
 • Trädgård
 • Hissar 
 • Gångvägar asfalt 

Stambytt?
Nej, och inga planer på länge. Stammar är inspekterade och är i bra skick. 

Vilka övriga renoveringar eller underhåll har utförts? Årtal?
Svar: Värmesystem 2015-2016, ventilation samt avloppsstammar 2016. Tvättstugorna 2019. Inpasseringssystemet 2017. 

Finns det några beslutade renoveringar i dagsläget?
Inga större, endast enligt underhållsplanen. 

Godkänner föreningen andrahandsuthyrning? 
Ja, dock enbart vid vettiga skäl. Läs mer om det här: https://www.hsb.se/stockholm/brf/brandso/att-bo-i-bostadsratt/andrahandsuthyrning/

Viktig information för en potentiell köpare (som kan påverka priset av varje enskild bostadsrätt):

 • Inga trafikavgifter för el-leveranser - besparing på flera tusen per år och lägenhet.
 • Endast 45:-/m för bredband från Bahnhof 1Gb/s - besparing på flera tusen per år.
 • Köpt mark - inga chockhöjningar av tomträttsavgäld och arrendeavgift - ej relevant. 


Konta
ktinformation till föreningen 

Ansökan om medlemskap skickas till:

HSB STOCKHOLM
HSB Områdeskontor Akalla
Finlandsgatan 10
164 74 Kista