Om Bostadsrätten

En bostadsrättsförening drivs som ett företag där medlemmarna i föreningen är delägare. ”Företaget” drivs som en ekonomisk förening och är reglerad enligt en särskild lag. Föreningen är skyldig att varje år hålla en stämma där varje delägare är röstberättigad. Medlemmarna väljer in styrelsen utifrån valberedningens förslag.

Lägenheten äger man inte på samma sätt som ett egnahemshus. Styrelsen väljs för att leda föreningen i enlighet med de regelverk och stadgar som föreningen skapat. Eftersom föreningen äger husen behövs tillstånd från densamma för att göra ingrepp i lägenheten som påverkar husen och dess konstruktion. Det kan handla om vattenledningar, ventilation eller flytt av hela väggar. Det du köpt är egentligen bara rättigheten att bo i en viss lägenhet. Du måste också bli godkänd som medlem i föreningen innan du får använda din lägenhet.

Underhåll av ytskiktet i lägenheten är innehavarens eget ansvar. Att sätta upp tapeter eller köpa nya vitvaror i köket är upp till respektive bostadsrättsinnehavare att ansvara för. Det enda som föreningen ansvarar för i lägenheterna är vissa fasta installationer.Som boende och medlem i bostadsrättsföreningen måste du betala en avgift till föreningen. Denna avgift ska täcka drift (vatten, värme, städning, sophantering o.s.v.) och underhåll (nytt tak, utvändig målning, nya växter o.s.v.) för fastigheterna.Föreningen fonderar medel för att göra större underhåll. Vissa år redovisar vi en vinst medan andra ger ett underskott. Vitsen är ändå att avgiftsnivån ska spegla det långsiktiga intäktsbehoven för föreningen. Avgiften som betalas bör anpassas efter dessa förutsättningar och föreningen bör ha som målsättning att på lång sikt inte redovisa vare sig vinst eller förlust.
Lägenheten får inte vara utan tillsyn under längre perioder. Ska man vara bortrest måste man se till att styrelsen kan ta kontakt med någon  lokalt som kan vara behjälplig med nycklarna ifall fastighetsskötare eller hantverkare behöver komma in i lägenheten för att åtgärda något. 
Tilläggsförsäkring
Till din hemförsäkring behöver du ha en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Den kostar inte mycket men ska skydda dig för ditt ökade ansvar för lägenheten i förhållande till exempelvis hyresrätten. Detta tillägg ingår sällan automatiskt utan du som boende måste vanligtvis aktivt välja tillägget.