Föreningen

HSB:s bostadsrättsförening Brandsö är belägen uppe på en höjd ett stenkast från Kista Centrum. Föreningen har 230 lägenheter och ett antal lokaler som hyrs ut till småföretagare. Vi har även en Montessoriskola inhyrd i ett av våra hus. Föreningen registrerades hos länsstyrelsen 1976.

Husen i vårt område är vända bort från de större vägarna runtom. Detta medför att i vår närmiljö är det nästan uteslutande gång- och cykelvägar. Att köra och parkera på gång- och cykelvägar eller inne på gårdarna är inte godtagbart, förutom om det finns en vettig anledning (t..ex. vid flytt eller vid av- och pålastning). 

Inom föreningen anordnar vi städdagar och träffar med olika innehåll. Detta till syfte att skapa en gemenskap mellan oss som bor här och på så vis även förhoppningsvis gynna trivseln i området.

Vi i styrelsen arbetar för att sköta föreningen på bästa sätt. Detta gör vi genom att försöka ha en så aktiv dialog som möjligt med de boende. Som ett bevis på hur seriöst vi ser på föreningens skötsel är det faktum att Brandsö var en av de första föreningarna i Sverige som certifierades av HSB 2003. Vår ambition är att fortsätta certifieringsarbetet då det är en bra kvittens på att arbetet sköts på ett tillfredsställande sätt. Se vidare på HSBs hemsida för mer information om certifiering.

2020 fick vi också Trygghetscertifiering för en av våra fastigheter som blev först att få den certifieringen i hela Stockhollm. 

Enligt lokala Polisen är vår BRF en av dom minst drabbade i hela Kista relaterat till bostadinbrott. Vi fortsätter jobba med såna frågor.