Måndag
30
januari 2023

Extra föreningsstämma

Vi kommer hålla en extra föreningsstämma för att välja in en person till valberedningen samt en revisorssuppleant.

Festlokalen, gårdshuset
30 januari 2023
18:30 - 19:30
Ladda ner kallelse med dagordning