Gösenbladet

05 februari 2024 nr 1/2024 Utgivningsdag: måndagen den 5 februari 2024

Årsstämma den 18 april

Vi planerar för en årsstämma torsdag den 18 april i Bollmoradalens kyrka klockan 18:30. Mer information kommer när det närmar sig.

 

Motioner till årsstämman

Motioner till stämman ska vara inlämnade senast den 29februari. Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till. Motionen ska vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt till styrelsen. Mer information gällande motioner finns på hemsidan (Boendeinformation A-Ö).

 

Stamspolning

Under våren 2024 behöver samtliga stammar spolas för att förhindra stopp. Vi som boende har skyldighet att rensa samtliga avlopp i våra lägenheter och inte spola ner ämnen som stekfett, oljor mm. Inte heller ska vi spola ner matrester, tops eller annat avfall. Du som lägenhetsinnehavare är skyldig att bistå med nyckel alternativt öppna till utförare så att spolningen kan ske enligt planering. Vi återkommer med information i god tid innan stamspolningen ska ske.

 

Avgiften höjs 1 april

Styrelsen har fattat beslut om att höja avgiften med 5 % från 1 april 2024.

 

Debitering av El

Eldebiteringen för perioden från den14 maj till den 1 september som skulle vara med på aviseringen för januari blev fel. Den blev för låg då bara delar av elförbrukningen för augusti kom med.
Infometric och HSB arbetar med att lösa problemet. I nuläget räknar vi med att den el som inte blivit debiterad kommer på avgiftsavin för april.

 

 

Hälsningar Styrelsen genom Dina Stenqvist och Karin Gustavsson