Markarbeten parkering

31 januari 2024 Som ni säkert märkt har en del markarbeten skett på Bollmoravägen som nu flyttat in på vår mark. Arbetet gäller fjärrvärmeledningar och beräknas ta tre veckor.

Vattenfall kommer utföra arbeten på vår mark, vilket innebär lite begränsningar för åtkomst av p-platser och till viss del gångvägar.

Berörda medlemmar vad gäller parkeringar har fått information i sina postboxar.

Arbetet beräknas ta ca 3 veckor enligt företaget som fått uppdraget av Vattenfall.

Mer information kommer löpande.