Farligt avfall

31 januari 2024 På förekommen anledning påminner vi om att farligt avfall inte får slängas i våra soprum/miljöstuga.

Till farligt avfall räknas bl a målarfärg, spackelrester, sprayflaskor, brandsläckare, m.m.
Farligt avfall ska lämnas på återvinningscentraler, såsom Kretsloppscentralen i Petterboda.

Kika gärna på kommunens Sorteringsguide om du känner dig osäker på hur du ska källsortera.

Vi vill även påminna om att försöka hålla lite ordning i våra soprum. Vid felsortering åker föreningen på extra utgifter.
Även det finns att läsa om på kommunens hemsida.