Avgifts- och hyreshöjningar

28 februari 2018 Ändring av avgifter och hyror from april.

Avgiftshöjningar

I april höjs avgifterna för bostadsrätter med fem procent. Beslutet om höjda avgifter togs som ett led i finansieringen av nya fönster.

Hyreshöjningar

I april höjs hyrorna för lokalerna med 0-7 % beroende på hur höga hyrorna är i dagsläget. Avier med nya hyror kommer med posten i vanlig ordning.