Om föreningen

Under rubriken "Om föreningen" hittar du i första hand artiklar som informerar om hur föreningen styr och förvaltar Gransätra i syfte att vårda och utveckla vår gemensamma egendom.

Ett synligt exempel är bilden här intill. Det är vår gamla panncentral som är ombyggd till festlokal, samman-trädesrum och vicevärdsexpedition. Det mesta med hjälp av frivilligarbete.

Konstverket Glädje, med solrosen, är skapat av
Anne-May Egnell Alestedt som är medlem och
boende i Gransätra.