Biltvätthallen - Dörrens motor är ur funktion

10 maj 2019 MEN man kan öppna porten om man först drar i snöret med den gröna kulan (vid motorn i taket) och därefter lyfter dörren för hand.