Felanmälan

Hos Gransätras nya fastighetsskötare FSS Fastighetsservice AB kan du göra felanmälan som rör din bostad. Alla vardagar mellan klockan 08.00 - 16.00 kan fastighetsärenden och felanmälan göras genom att ringa 08-657 90 90. I andra ärenden kan du först kontakta vicevärden eller någon i styrelsen.

Felanmälan

Felanmälan helgfria dagar mellan
kl. 08.00 - 16.00 görs på telefon: 08-657 90 90.
Felanmälan kan även ske via mail till: felanmalan@fss.se
eller via FSS hemsida: 
Felanmälan - FSS FastighetsService

Fastighetsskötaren sköter sina sysslor i Gransätra på fredagar. Reservation för ändringar vid enstaka tillfällen.

Vid fel på porttelefonen ska du kontakta vicevärden eller styrelsen. Porttelefonen ska inte felanmälas till FSS. ____________________________________________________________________________ 

Akuta fel som uppstår under kvällar och nätter samt helger kan anmälas till jourtjänst:
Dygnet runt service på 08-18 70 00. Endast allvarliga fel som INTE kan vänta till nästa ordinarie arbetsdag ska anmälas till jourtjänst.
OBS! Kontakta även vicevärden eller någon i styrelsen.

Innan du gör en felanmälan, tänk igenom vad som är föreningens ansvar och vad som ligger på ditt eget. Till exempel är belysning i fastigheten föreningens ansvar men elfel i lägenheten är medlems ansvar. Ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlemmarna framgår av föreningens regelverk Gransätras ABC.

Observera!
Endast allvarliga fel som INTE kan vänta till nästa ordinarie arbetsdag ska anmälas till jourtjänst!
____________________________________________________________________________  

Många fel kan du som boende lösa på egen hand och det finns en mängd hjälpsamma skötseltips som du kan ta del av på HSB:s hemsida:

Rengöra golvbrunn
Rengöra ventilation (hsb.se)
Fönsterskötsel (hsb.se)
Rengöra vattenlås i lägenhet (hsb.se)
Byta till LED-lampor (film)
Smörja gnisslande gångjärn (film)
Mäta temperaturen i din lägenhet (film)

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det innebär att vissa fel är bostadsrättshavarens ansvar. När du gör en felanmälan får du besked om det är du som kan bli betalningsansvarig för att åtgärda felet.

Exempel på problem som inte är jourärende:

  • Enstaka fel i lägenheten.
  • Droppande kran
  • Rensning av vattenlås i kök, tvättställ eller brunn.

Exempel på akuta problem då du kan ringa jouren:

  • Översvämning/vattenläcka.
  • Annan svår situation som kräver omedelbar åtgärd.
  • Allvarligt störningsärende.
  • Jouren kan ordna kontakt så att huvudsäkringar kan bytas.
    Risk för olycksfall för människor eller skada på fastighet*)

*) t.ex. på grund av snö, is eller föremål som hotar att falla ned från fastigheten.

Vid brand, allvarlig olycka eller sjukdomsfall, larma alltid 112.