Beskära fruktträden i Gransätra

01 oktober 2023 Fruktträden i Gransätra kommer att beskäras under de närmaste dagarna.

Inför vintern passar vi nu på att beskära alla fruktträd i Gransätra. Detta arbete  utförs av Samhall.

Har du några frågor, vänligen kontakta
Karin Öberg i styrelsen