På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Dränering av fyra hus i Gransätra

04 oktober 2021 Vid de stora regnovädren för en tid sedan upptäcktes det att det läckt in vatten i några husgrunder. Förberedande arbete med dräneringen har startat med etablering på Norrgården för material och maskiner. Du som har uteplats i hus A, C, F och H kan jordslå dina växter i jordhögen vid parkeringen. Mer information delas ut i din brevlåda, men en kort information får du här nedan.

Våra hus byggdes på 60-talet och under årens lopp har dräneringsrören, som ligger längst ner under betongplattan, glidit isär eller förstörts på grund av sättningar i marken. Detta har medfört fuktproblem med bl.a. mögelangrepp i vissa lokaler och är ingenting ovanligt. Expertisen säger att det är vanligt att dräneringen måste göras om med 30–50 års mellanrum.

Vi vill passa på att göra dräneringsarbetet innan arbetet med förstukvistarna blir klart. Hus D och källarlösa hus har inte samma problem och kommer inte att dräneras.

Alla ölandstok framför A-huset har grävts upp och jordslagits. 

Preliminär tidplan: 

Dräneringsarbetet börjar med entrésidorna, eftersom detta arbete måste vara klart innan de nya entrépartierna kan byggas. Tågordningen blir hus A, C F och H.

Arbetet börjar med entrésidorna och kommer att ta 4 veckor per hus:
Hus A port 47–51: startar vecka 43, dvs. den 25 oktober 2021.
Hus C port 37–43: startar vecka 44, dvs. den 1 november 2021.
Hus F port 21–25: startar vecka 45, dvs. den 8 november 2021.
Hus H port 8–12: startar vecka 46, dvs. den 15 november 2021.

Arbetet på gavlar och rivningen av uteplatserna startar:
Hus A port 47–51: vecka 47, den 22 november. Uteplatsen måste vara tömd senast den 21 nov.
Hus C port 37–43: vecka 48, den 29 november. Uteplatsen måste vara tömd senast den 28 nov.
Hus F port 21–25: vecka 49, den 6 december. Uteplatsen måste vara tömd senast den 5 dec.
Hus H port 8–12: vecka 50, den 13 december. Uteplatsen måste vara tömd senast den 12 dec.

Vi reserverar oss för att tidplanen kan komma att ändras. Arbetet från rivning av uteplatserna till att återställningen är klar tar cirka 15 veckor.

Enligt nuvarande plan ska Gransätra vara befriat från byggarbetare, grävmaskiner, bodar m.m. i slutet av mars 2022. Omkring detta datum brukar man kunna se de första sädesärlorna. Två saker att se fram emot!

Styrelsen

Du som har uteplats i hus A, C, F och H kan jordslå dina växter i jordhögen vid parkeringen. Märk dem med ditt namn.
  • Under tiden husen dräneras kan du jordslå dina växter vid parkeringen.
    Under tiden husen dräneras kan du jordslå dina växter vid parkeringen.