Extrastämma den 28 april kl 1900

09 april 2016 Styrelsen bjuder in till Extrastämma den 28 april kl 19-00. Det är två frågor som ska behandlas. Klicka HÄR så kan du läsa mer samt få tillgång till de dokument du behöver för att fräscha upp minnet inför mötet. 

Först gäller det föreningens nya stadgar. Det är en fråga som kräver beslut från två av varandra påföljande stämmor. Redan vid den ordinarie stämman i höstas godkändes stadgarna i den första omgången. Nu är det dags att fastställa dem i en andra omgång, vilket kräver kvalificerad majoritet, d.v.s. 75 % av de röstberättigade stämmodeltagarna.

Den andra frågan på dagordningen är hur vi ska få en bättre ordning på våra gästparkeringsplatser. Styrelsen kommer att informera om vilka nya regler som måste införas.

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna