Påminnelse - Extrastämma om utomhusbelysningen

13 mars 2018 Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Gransätra i Stockholm kallas till extra föreningsstämma onsdagen den 14 mars klockan 19:00 i Panncentralen, Gransätragränd 1 angående utomhusbelysningen samt komplettering av styrelsen.

Styrelsen har fått en begäran från 59 medlemmar om en extrastämma om utomhusbelysningen och i samband därmed avgår 5 st styrelsemedlemmar inkl. ordföranden och HSB ledamoten.

 

Därför måste också fyllnadsval ske av styrelsen.

Kallelsen och begäran om extrastämman om utomhusbelysningen bifogas (se nedan).