Höjning av värmen i december 2023

26 december 2023 Styrelsen höjer inomhustemperaturen under vintern.

Styrelsen har fått information om att några bostadsrättsinnehavare upplever att det inte är tillräckligt varmt i en del lägenheter och att det känns dragigt från fönstren, trots fasadrenovering och fönsterbyte. Problemet är dock inte generellt.

 

Styrelsen har beslutat att prova att höja den utgående vattentemperaturen från vår undercentral med 3 grader, vilket ska innebära 1 grads höjd lufttemperatur i lägenheterna. Detta ger en ökad energikostnad för vår förening och enskild bostadsrättsinnehavare med 6–8 %. Detta genomfördes fredagen den 22 december 2023. Åtgärden kommer att utvärderas

 

Det är också viktigt att man möblerar rummet så att man inte ställer möbler eller hänger gardiner framför elementen, för då tror termostaten att det är varmt nog. Flytta på detta och det kommer att kännas varmare i rummet.

 

Det har tidigare informerats om att ventilen ovanför fönstret kan ställas i "vinterläge" (röd prick syns) och det har erbjudits möjligheten att köpa filter att sätta i ventilerna i fönstren, som minskar luftflödet.

 

För att få optimal värmecirkulation i rummet krävs det ventilation. Ett problem är att boende har tejpat för de egna ventilerna och stoppat luftflödet helt och hållet. Det innebär då att vårt ventilationssystem måste dra hårdare från någon annans lägenhet.
Ventilerna får absolut inte täppas till helt.

 

Vi har fläktar som automatiskt reglerar sin hastighet beroende på utetemperaturen. Är det mycket varmt ute, som under varma sommardagar, så går fläktarna nästan för fullt. Är det kallt, så sjunker hastigheten med fallande temperatur för att vi inte ska vädra ut för mycket varm luft.

 

Radiatorerna i lägenheterna är för närvarande inställda så att termostaten inte medger högre värme än cirka 20 - 21 grader inomhus. I Gransätra har vi ett lågflödessystem, vilket bl.a. kännetecknas av att radiatorerna är varma upptill men svalare eller kalla nertill. Detta är således inget fel, utan precis som det ska vara.

 

Styrelsen är intresserad av synpunkter på värmen i lägenheterna.

Här kan du läsa och lära mer om värme och ventilation: 
Det drar ju! Varför får man inte stänga tilluftsventilerna? | Sustend

 

Hälsningar

Styrelsen