Info om begränsad snöröjning

10 december 2010

I år kommer man i Gransätra inte att ta bort snön från källartrapporna. Man gör dock undantag för trapporna till tvättstugan och bastun, som även i fortsättningen ska hållas rena från snö. Du når som bekant alltid källarvåningarna genom portarna. Likaså kommer man att inte att ta bort snön från ramperna till port 2, 4 och 16, som inte används längre!