Röd sopbehållaren för matavfall fungerar nu

15 december 2023 Den röda sopbehållaren för MATAVFALL fungerar nu när isen smält. OM det fryser igen, kasta matavfallet i den gröna sopbehållaren vid port 47.

Nu när det blivit varmare fungerar låset igen för facket till MATAVFALL. 

OM det sker igen i någon av sopbehållarna, ta en extra sväng till den andra sopbehållaren. 

Tyvärr fungerar inte låset i den mellersta röda behållaren så den blir ofta ÖVERFULL. Kasta då i de andra facken. Kasta din soppåse långt in så får det plats mer.

OBS! KARTONGER, GLAS och andra UDDA STORA sopor kastar du i MILJÖSTUGAN!

MATAVFALL ska bara kastas i luckan för MATAVFALL i de BRUNA PÅSARNA. INGA PLASTPÅSTAR eller ANNAT ska kastas här.

Hjälps åt att sortera rätt, 
då blir det bättre på alla sätt!

Observera att det från och med 1 januari är det lag på att hantera matavfallet noggrannare och alltid sortera ut matavfall och kasta det i de bruna matavfallspåsarna och sedan i behållaren för MATAVFALL. Här får endast de bruna MATAVFALLS-påsarna av papper kastas. INGA PLASTPÅSAR, PAPPERSKASSAR ELLER ANNAT.

Styrelsen och vicevärden tackar för all information när något inte fungerar så det finns möjlighet att åtgärda felen.

Styrelsen