Stamspolning 18 - 29 september 2023

04 september 2023 Stamspolning av avloppsledning i lägenheter och lokaler med start måndag den 18 september i hus A, port 47, 49 och 51. Avisering kommer att delas ut till alla och sättas upp i portarna.

 

STAMSPOLNING


GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB har fått i uppdrag av Brf Gransätra att spola köks- och badrumsavloppen samt stående stam.  Arbetet kommer att utföras i förebyggande syfte samt för att undvika akuta stopp med översvämningar och vattenskador till följd.