Vad händer med garagen nu?

30 juni 2016 Saneringsarbetet efter branden påbörjas i denna vecka av "M3 Bygg AB". Det innebär att garage nr 71-86 kommer att stängas och spärras av.

Resten av garageplatserna i den eldhärjade längan kan användas som vanligt. Till att börja med kommer en presenning att läggas över det stängda området av garagen. Det riktiga renoveringsarbetet kommer först igång i augusti, efter industrisemestern (juli månad).

Samtliga gästparkeringsplatser vid längan där branden ägde rum, kommer att göras till tillfälliga hyrplatser under saneringsarbetet. Dessutom blir 7 st platser vid det stora P-platsområdets gästparkering till hyrplatser för dem som drabbats av branden, så länge saneringsarbetet pågår. Tillfällig skyltning kommer att sättas upp.

M3 Bygg AB beräknar att återställandet kommer att vara klart i september.

 
Vi vädjar förstås till förståelse, tålamod och hänsyn i samband med detta. Låt oss hjälpas åt så att de 8 gästparkeringsplatser som återstår verkligen används av Gransätras gäster. 

 

Parkeringsövervakningen av våra gårdar och vårt område utanför angivna p-platser kommer fortfarande att sättas i gång som planerat.

Styrelsen