Valberedningen i startgroparna

02 september 2009 Årsstämman hålls onsdagen den 21 oktober, kl 18.30 - 21.00 i Mikaelikyrkan, som ligger mitt emot busstorget i Skärholmen bredvid LIDL. Det är samma lokal vi använde förra året. Valberedningen tar gärna emot tips på personer som är beredda att sitta i styrelsen eller åta sig ett annat förtroendeuppdrag.

Att arbeta som förtroendevald i Gransätra är intressant och lärorikt. Det är dessutom roligt att vara med och bestämma hur föreningen ska utvecklas. Vad är angeläget just nu och hur ska vi ha det längre fram?

Du kan föreslå dig själv, din granne eller någon annan som du tycker skulle platsa för ett uppdrag. Valbar är varje medlem i föreningen liksom maka/ make eller sambo.

Vill du t.ex. vara med och arrangera adventskaffet kan du också stöta på någon i valberedningen.


Valberedningen tar gärna emot tips på personer som är beredda att sitta i styrelsen eller åta sig ett annat förtroendeuppdrag.
 • Nisse Sjöblom port 41  
tel 88 80 52
  Nisse Sjöblom port 41 tel 88 80 52
 • Erling Björnsson, port 29

tel 88 27 34
  Erling Björnsson, port 29 tel 88 27 34
 • Pehr Malmberg, port 17

tel. 745 45 67.
  Pehr Malmberg, port 17 tel. 745 45 67.
 • Karin Olsson, port 39

tel. 97 46 70.
  Karin Olsson, port 39 tel. 97 46 70.