Valberedningen är igång med arbetet

19 mars 2014 Det är både lärorikt och roligt att vara med och bestämma hur föreningen ska utvecklas. Valbar är varje medlem i föreningen liksom maka/make eller sambo. Vill du bidra till föreningens arbete nu eller i framtiden, skriv gärna ut och fyll i bifogat enkät!

Kontakta:

Ingela Albinsson, port 47, tel.88 05 65
Britt-Marie Karlsson, port 51, tel. 88 28 69
Margareta Koltay, port 23, tel.070 17 15 828