Valberedningen har börjat sitt arbete

28 januari 2022 Årets årsstämma är planerad att genomföras torsdagen den 19 maj 2022. På vilket sätt kommer att informeras om senare (beroende på pågående pandemi). Valberedning arbetar för fullt för att hitta personer som är villiga att åta sig förtroendeposter i styrelsen i år och nästkommande år. Valberedningen behöver din hjälp med att få in förslag.

Att arbeta som förtroendevald i Gransätras styrelse är intressant och lärorikt. Det är dessutom roligt att vara med och bestämma hur föreningen ska utvecklas. Vad är angeläget just nu och hur ska vi ha det längre fram?

Du kan anmäla eget intresse för uppdrag inom föreningen och även föreslå din granne eller någon annan som du tycker är lämplig. 

Om du inte har möjlighet detta år så är du välkommen att redan nu anmäla ditt intresse
för nästa år.

Välkommen att kontakta någon av oss i valberedningen: