FAQ

Här är svar på vanliga frågor om HSB Brf Hammarby Strand. Svaren är uppdaterade i juni 2022.

Brf Hammarby Strand är en bostadsrättsförening i Hammarby Sjöstad med adresserna Sickla Kanalgata 32-34, 45-51 samt Lugnets Allé 53-57. 

Jag läste att ni har fem lokaler till uthyrning, är samtliga uthyrda i dagsläget?
Ja, samtliga.

Finns det några beslut tagna i dagsläget vad gäller fler avgiftsförändringar?
Nej, inte för tillfället. Avgifterna har varit oförändrade de senaste 8-10 åren. Styrelsen beslutar varje år i november om avgifter för påföljande år.

Planerar ni i dagsläget några renoveringar?
Inget omfattande och inte något som kräver ytterligare lån.

Är det någonting som ni vill att vi känner till i samband med försäljningen?
Föreningen driftsatte bergvärme i februari 2022. Det förväntas minska mängden köpt energi med drygt 50%.

Äger ni marken eller upplåts den med tomträtt?
Ja, vi äger marken.