För dig som bor i föreningen

Under Ditt boende A-Ö presenteras det som gäller boendet i föreningen.

Regler och beslut gäller inte bara dig som bostadsrättshavare, de gäller även familjemedlemmar, gäster, inneboende, andrahandshyresgäster och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Det är du som bostadsrättshavare som är skyldig att informera berörda om ordningsreglerar.

Styrelsens ambition är alltid att skapa trivsamma förhållanden i bostadsrättsföreningen och enbostadsrättsförening med god ekonomi. Vi är alla ansvariga för att skapa ett gott förhållande i föreningen. Det är viktigt att vi som medlemmar och boende i föreningen talar med varandra och hjälps åt.

Föreningen har genom stämman och/eller styrelsen fastställt ett antal regler och råd. Här presenteras dessa tillsammans med boendeinformation i alfabetisk ordning. Utöver ovanstående ordningsregler gäller föreningens stadgar. Reglerna gäller tills vidare.

Har du frågor och funderingar över något som tas upp i dessa regler eller om något saknas är du alltid välkommen att kontakta styrelsen via vår e-post styrelsen@hammarbystrand.se.