Trollharpan

Trollharpan är Brf Högdalens medlemstidning innehållande senaste nytt om aktuella händelser inom vår bostadsrättsförening.

Trollharpan is Brf Högdalens Magazine containing the latest news on what is going on within our association.

Trollharpan kommer preliminärt att kunna hämtas i cykelkorgar i portarna Trollesundsvägen 108 och Harpsundsvägen 123 från och med 21 juni 2023 och den kommer att läggas upp även här på hemsidan.

Observera att portarna låses kl 20.00.

Utdelning under 2023 kommer preliminärt (med reservation för ev. ändringar:

21 jun, 24 aug

 

Manusstopp:
16 jun, 18 aug

Har du synpunkter på innehåll eller vill lämna en annons i nästa nummer, maila till styrelsen på: hogdalen.styrelse@gmail.com eller lämna in en skrift till styrelserummet Harpsundsvägen 165 B.