Trollharpan

Trollharpan är Brf Högdalens medlemstidning innehållande senaste nytt om aktuella händelser inom vår bostadsrättsförening.

Trollharpan is Brf Högdalens Magazine containing the latest news on what is going on within our association.

Trollharpan kan hämtas i cykelkorgar i portarna Trollesundsvägen 108 och Harpsundsvägen 123 från och med idag 2022-12-22
och den läggs även upp här på hemsidan.

Observera att portarna låses kl 20.00.

Utdelning under 2023 kommer preliminärt (med reservation för ev. ändringar:

24 mar, 26 maj, 24 aug

 

Manusstopp:
17 mar. 17 maj, 18 aug

Har du synpunkter på innehåll eller vill lämna en annons i nästa nummer, maila till Trollharpan på mail: trollharpan@gmail.com  eller lämna in en skrift till styrelserummet Harpsundsvägen 165 B.