Om föreningen

Föreningen Brf Högdalen erbjuder:
Brf Högdalen består av 740 bostadsrättslägenheter, fördelade på 13 st låghus. Inom föreningen finns även 59 hyreslokaler, 20 förråd, 82 garageplatser. Härutöver finns 215 bilplatser utomhus med värmeuttag samt ett par utan el. Föreningen har även 6 platser med laddstolpar. Vid utgången av 2014 hade föreningen 933 medlemmar, varav 196 samägare.

Vi har följande storlekar på lägenheter: 1 rum/kokskåp, 1 rum/kokvrå, 1 rum/kök, 2 rum/kök, 3 rum/kök samt 4 rum/kök. På de flesta gårdar finns en fast året-runt-grill där alla medlemmar är välkomna att grilla.

Föreningen är genom avtal ansluten till HSB Stockholm, som svarar för teknisk/administrativ förvaltning samt för ekonomisk förvaltning. Julia Farag är föreningens förvaltare. Delagott AB har ombesörjer fastighetsskötseln, och HSB har hand om markskötseln.

Inom föreningen bedrivs olika former av fritidsverksamhet såsom väv-, målar-, fotoklubb och pensionärsklubb. Under rubriken Klubbar finner ni mer information om denna verksamhet. Styrelsen driver ett eget gym och bastu för alla boende medlemmar.

Stamrenovering skedde under 1998 då man även renoverade fasaden och byggde om balkongerna. 2013–2015 renoverades samtliga balkongdörrar och fönster. 2022 påbörjades relining av liggande stammar. Projektet väntas vara klart 2024.

Välkommen till vår förening!

Bilder på våra gårdar.
 • Harpsundsvägen 73-97
  Harpsundsvägen 73-97
 • Harpsundsvägen 99-111
  Harpsundsvägen 99-111
 • Harpsundsvägen 117-129
  Harpsundsvägen 117-129
 • Trollesundsvägen 137-153
  Trollesundsvägen 137-153
 • Trollesundsvägen 155-163
  Trollesundsvägen 155-163
 • Trollesundsvägen 171-181
  Trollesundsvägen 171-181